Hoa Quả Tây Bắc

Hoa Quả Tây Bắc :

Cũng xuất phát từ mong muốn tột độ rằng tất cả người Việt Nam ,sẽ được sử dụng những Sản Phẩm Việt.

Bổ dưỡng, an toàn ,đồng thời với mục tiêu hàng đầu về cung cấp, phân phối các mặt hàng :

Hoa Quả, Trái Cây, Nông Sản, Thực Phẩm , Lương Thực …. v.v.v

Với sứ mệnh

“Mang thiên nhiên về với căn nhà của bạn”.