Thanh niên trồng cần sa để nuôi gà trọi, ngâm rượu trong vườn nhà